Om ett fartyg går under till sjöss kan det vara svårt att påbörja räddningsinsatsen helt enkelt beroende på att det kan vara svårt att hitta fartyget ifråga. Därför har de flesta fartygen olika säkerhetsutrustningar som bord som kan vara till hjälp för räddningsmanskapet som söker efter dem. En sådan sak, som finns både civilt och i flottan, är nödradiobojar som den på bilden ovan. En sådan kallas EPIRB, vilket är en förkortning för Emergency Positioning Indicating Radio Beacon.

Funktionen är sådan, att om ett fartyg sjunker så lösgörs bojen från sitt fäste och flyter upp till ytan. Den sitter fast i fartyget med ett snöre, men om djupet är för stort där fartyget sjunker kommer bojen att lösgöras från snöret. Väl uppe på ytan kommer bojen att börja sända en nödsignal som talar om vad som har hänt, men framförallt var olyckan har inträffat. Signalen tas emot av ett system av satelliter som går under namnet COSPASS-SARSAT. Signalen kan sedan reläas tillbaka till jorden och räddningsinsatsen kan påbörjas.

Bojen kan också vid behov startas manuellt av besättningen, om man till exempel märker att situationen är ohållbar men att fartyget inte har sjunkit och bojen därmed sitter kvar på skrovet. EPIRB sitter på de flesta av flottans fartyg idag, av naturliga skäl dock ej på ubåtarna.