Ett av de senaste insamlade föremålen i Marinmuseums samlingar är en fartygsmodell föreställande jagaren Mode.

1942 tog den då artonårige Arthur Zaar värvning i flottan. Arthur hade sökt jobb efter skolan men inte lyckats hitta någon annat än anställning som lantbruksarbetare när en vän till honom föreslog att de skulle söka sig till armén. De sökte upp en av krigsmaktens rekryterare och meddelade sina intentioner, men fick då veta att det kavalleriförband de var intresserade av inte skulle ta emot något nytt folk i närtid. Istället tipsades de om att söka sig till kungliga flottan vilket Arthur gjorde. Hans kamrat valde dock att vänta på nästa rekryteringsomgång i armén varför deras vägar skiljdes åt. Mot sin fars inrådan fyllde Arthur i ansökningshandlingarna och valde att låta sig värvas som eldare utan att riktigt veta vad en eldare gjorde. I mars månad skickades han så till Karlskrona och efter genomförd grundutbildning placerades han på kustjagaren HMS Mode.

Eftersom andra världskriget rasade i Europa och övriga världen blev det mycket tid till sjöss. På frivakterna började Arthur och hans skeppskamrat Lennart Fransson från Norrköping tillverka varsin fartygsmodell av HMS Mode. De höll till i fartygets snickeriverkstad som var belägen i fartygets akter. Med material som de fann ombord tog modellerna form. En dag öppnades dock svängskottet till utrymmet där de höll till och fartygets maskintjänstchef, den så kallade chiefen uppenbarade sig. Arthur berättar att han i det ögonblicket var säker på att han och Lennart skulle få bli mottagare av en ordentlig utskällning men istället nöjde sig chiefen med att beställa ytterligare en modell av dem. Tydligen var han imponerad av deras hantverk, han krävde emellertid att hans modell skulle vara kamouflagemålad och inte grå.

Arthur gick sedan vidare till andra fartyg i flottan innan han efter drygt fyra år i flottans uniform sa upp sig och lämnade det militära livet bakom sig. Han kom under resten av sitt yrkesverksamma liv att arbeta som tullare i Tullverket. Modellen tog han naturligtvis med sig hem och den har sedan dess stått i en bokhylla i hans hem utanför Trelleborg. Arthur är nu 94 år gammal och beslutade sig för en tid sedan för att skänka modellen till någon som kunde ta hand om den. Han började med att fråga Trelleborgs museum huruvida de var intresserade, men där tackade man nej eftersom modellen inte har någon direkt koppling till Trelleborgs historia. Istället ställdes då frågan till Marinmuseum och för oss är modellen ett ovärderligt tillskott till samlingarna. Den berättar om en person som tjänstgjorde på ett av flottans örlogsfartyg under andra världskrigets neutralitetsvakt. Som lätt inses är vi djupt tacksamma för gåvan.

Modellen har registrerats i samlingar med inventarienummer MM 25552.