Föremål med anknytning till skeppsgossefartyget Najaden samlades in sommaren 2014 i samband med att fartyget såldes till nya ägare i Norge.

I början av juli 2014 så bogserades skeppsgossefartyget Najaden från sin plats nedanför slottet iHalmstad ut på havet med kurs mot Norge. Halmstads kommun hade nämligen beslutat att avyttra det tidigare örlogsfartyget och en förening i Norge förvärvade skeppet.

Najaden hamnade i Halmstad vid mitten av 1940-talet. Fartyget var en gåva från en grosshandlare till Halmstads kommun, trots att fartyget vid den tiden inte hade någon vidare koppling till just Halmstad som ju inte är någon örlogsstad direkt. Men med tiden kom Najaden att bli en symbol för staden vid Nissan, och beslutet att sälja Najaden möttes av kraftfulla protester. Inte minst protesterade föreningen Najadens vänner, som tagit hand om fartyget åt kommunen de senaste åren. Protesterna mötte dock föga gehör och affären genomfördes.

Najadens historia börjar dock i Karlskrona. Fartyget sjösattes på örlogsvarvet år 1897 och tjänstgjordesom skeppsgossefartyg ända fram till 1938. Tillsammans med Cutty Sark i London är hon den enda kvarlevande fullriggaren där ett träskrov sitter på stålspant. Nytt möter gammalt, så att säga.

Under skeppsgossetiden seglade Najaden med cirka 100 skeppsgossar och omkring 20 befäl. Det var de något äldre grabbarna som fick vara ute och segla, skeppsgossarna ombord var mellan femton och sjutton år under sin tid till sjöss.

När skeppsgossekåren lagts ner bogserades Najaden till Torekov vid Laholmsbuktens södra udde. Där förankrades fartyget som hamnspärr under andra världskriget. När kriget var slut rustades det slitna fartyget upp, köptes av ovan nämnde grosshandlare och resten är historia.

När Najaden väl lämnat Halmstad fick Marinmuseum ett fint erbjudande av föreningen Najadens vänner att överta en del av deras samlingar som hade hört till fartyget på ett eller annat sätt. Detta resulterade i en insamling av cirka 10 föremål, 20 fotografier samt en del arkivhandlingar som nu registreras i museets samlingar. På bilderna ovan syns två av de kulturhistoriskt mest värdefulla föremålen. Det är dels en modell av Najaden som visar fartyget enligt 1895 års originalritning, men det är också en sjömanskista från någon av alla dessa skeppsgossar som tjänstgjort ombord. I locket har han ristat in H.M Najaden 1928 och därunder Jarramas, tyvärr utan årtal. I kistan har skeppsgossen förvarat sina tillhörigheter under sommarmånaderna han var till sjöss. Vem det var vet vi inte, men kistan är ett fint minne av alla dessa unga pojkar som tjänstgjort i flottans skeppsgossekår.