Huggare m/03 för kustartilleriet samlades in vintern 2013. 

När kustartilleriet bildades 1902 fanns självfallet ett stort behov av materiel av allehanda slag att utrusta det nya vapenslaget med. Samtidigt var flottan på väg att utrangera sina sabelbajonetter m/1876. En av lösningarna blev därför att modifiera dessa bajonetter och tilldela dem till kustartilleriet, men nu under benämningen huggare m/03.

En sådan huggare har nu samlats in till Marinmuseums föremålssamling. Den huggare som nu har registrerats är dessutom ett så kallat modellexemplar, vilket syns på den vidhängande skylten. Texten på skylten lyder:

"Af Kungl. Maj:t i nåden fastställd Modell å Huggare M/03 för gemenskapen af ekonomi-, eldare och handtverksafdelningarna tillhörande Kungl. Kustartilleriet. Stockholms slott den [oläsligt datum] 1903. På nådigaste befallning [oläslig namnteckning]. Dublett. /M Hamilton".

Huggarna tilldelades alltså endast vissa delar av personal, de som man idag kallar icke-stridande personal. Det var endast smärre förändringar som gjordes för att anpassa bajonetterna till huggare. Bland annat fylldes spåret för pipan på fästets klack igen.

Just denna huggare är tillverkad på Eskilstuna Jernmanufaktur, vilket avslöjas att stämpeln "T.H." som finns på klingan. Ett stort antal huggare tillverkades där och försågs just med denna stämpel mellan åren 1876 och 1877.

Det är alltid särskilt intressant för Marinmuseum att få tag i dessa modellexemplar. Det finns exempel på andra föremål som också har den karaktäristiska modellexemplarskylten till sig, men det rör sig då oftast om uniformsdetaljer och gradbeteckningar.

Huggaren har accederats i Marinmuseums samlingar med inventarienummer MM 25 287.