Minnesmedaljerna samlades in under 2010.

När ett militärt förband avvecklas är det vanligt att personalen på förbandet får en medalj till minne av sin tjänstgöring. Så skedde även när 2. Ytstridsflottiljen avvecklades år 2005, och Marinmuseum har nu lagt en uppsättning av förbandets minnesmedalj till samlingarna.

Medaljen består i själva verket av tre delar; förutom själva medaljen tilldelas man också en miniatyr av medaljen samt ett så kallat släpspänne.

Men varför alla dessa saker? Jo, etiketten och uniformsreglementet påbjuder att olika versioner av medaljen används till olika klädesplagg eller uniformer. Till exempel står följande att läsa i Försvarsmaktens uniformsbestämmelser angående hur medaljen ska bäras till den så kallade dagliga dräkten: "Släpspänne får bäras på bröstets vänstra sida (vapenrock och skjorta). Utmärkelsetecken i original bärs dock i samband med nationella högtider, exempelvis vid mottagningar på nationaldagen." (Försvarsmakten: UniR FM. Stockholm 2003, sid. 302).

2. Ytstridsflottiljen var ett förband i Flottan som var baserat i Haninge garnison, några mil söder om Stockholm. Det ersattes av det nyuppsatta förbandet 4. Sjöstridsflottiljen, som idag finns i Berga, en bit utanför Haninge.