Fartygsmodeller är navet i museets föremålssamling. Det är det som samlingen en gång i tiden startar med och än idag är det viktiga objekt när vi berättar om marinens historia. Vårt huvudämne är den svenska marinen men ibland samlar vi även in föremål från andra länder eftersom de kan vara viktiga jämförande objekt. Nu har vi gjort precis detta, nämligen samlat in en modell av en brittisk patrullbåt som ett jämförande material till de svenska patrullbåtarna.

Modellen föreställer en patrullbåt med gråmålat skrov, röd bottenfärg och grönt däck. Den har en mindre automatkanon och ett inbyggt däck med två runda så kallade kasematter med vattenkylda kulsprutor. På sidorna finns sjunkbomber placerade. Fartygsmodellen är byggd 1973 av modellbyggaren Gillis Claus (1908-1989).

Fatygstypen som modellen visar finns i brittiska Royal Navy vid tiden runt andra världskriget och kallas för Harbour Defence Motor Launch. Typen ritas av W J Holt på brittiska amiralitetet 1939. Fartyget används främst till närförsvar av exempelvis hamnar och på grund av att den är så mångsidig finns den på många platser där Royal Navy har verksamhet under denna tid, inte minst i Nordafrika. Sammanlagt tillverkas 464 stycken och det sista fartyget utrangeras 1965.

Ett exemplar finns bevarat som museifartyg i Gosport, England, HMS Medusa A353. Där man berättar om fartygets roll under D-Day, landstigningen i Normandie under andra världskriget.

Dimensioner på fartygen
Deplacement: 54 ton
Längd: 22 meter
Bredd: 4,9 meter
Djupgående: 1,5 meter
Fart: 12,5 knop
Besättning: 10 personer

Målningen har registrerats i samlingarna med nummer MM 25 438.