Några av de senaste insamlade föremålen i Marinmuseums samlingar är olika modellexemplar av uniformer.

Själva poängen med att klä sin personal i uniform är att alla som bär kläderna ser likadana ut. Därför är det avgörande att uniformerna är sydda på exakt samma sätt och att ingen avviker i färg eller form. Försvarsmakten använder därför, sedan lång tid tillbaka, modellexemplar som skickas ut till tillverkarna. De visar precis hur varje persedel ska tillverkas, hur knapparna ska sitta och så vidare. 

I samlingarna finns många exempel på modellexemplar från 1800-talet och framåt, allt från olika tygprover och knappar till väskor, vapen och hela uniformsdelar. De äldre modellexemplaren känns ofta igen med en sigillprydd pappbricka med information om när modellen fastställdes hängandes i snöre till föremålet. Här är några exempel på sentida modellexemplar fastställda under 1980-talet som nyligen samlats in från centrala beklädnadsförrådet i Karlsborg.