Marinmuseum ligger på ön Stumholmen, en ö med en lång militär historia. Redan i bestfästningsplanen för Karlskrona från 1683 får området rollen som produktions- och provianteringsområde för flottan. Idag finns många av de historiska byggnaderna kvar som vittnen om en svunnen tid. Samlingens nyaste konstinköp är kopplat till detta. Det är en målning som avbildar bastion Kungshall med byggnader samt lotsstugan och bakom detta saltkokningshuset. Konstnären är okänd och det finns ingen datering men det finns en del ledtrådar i tavlan som gör att vi kan placera den i tid.

Först lite kort om byggnaderna som avbildas. Bastion Kungshall uppförs efter Karlskronas befästningsplan 1683 och fungerar som befästning i ett sekel. Under 1780-talet byggs ett stort magasin av tegel med slakteri och magasinering av varor (Kungshallsmagasinet) samt ett lakegodsmagasin av trä. Lakegods är kött som konserveras i saltlake, det vanligaste sättet att konservera mat för bara några generationer tillbaka. I magasinet kunde fartygens besättning hämta tunnor med proviant när de skulle till sjöss.

Till vänster om Kungshallsmagasinet på tavlan syns Lotsstugan, en byggnad i gult och grönt uppförd under 1860-talet i den då populära schweizerstilen med mycket snickarglädje. Huset som syns strax bakom är saltkokningshuset. Här kokades vatten för att utvinna salt till saltkonserveringen. Ett sätt för flottan att även vara självförsörjande inom detta område. Denna byggnad uppförs någon gång mellan 1820-1847.

En detalj som hjälper oss att datera tavlan är den unionsflagga som är hissad. Den kan berätta att tavlan är äldre än 1905, då unionen mellan Norge och Sverige upplöses. 1910 rivs också den röda träbyggnaden till lakegods som syns vänster om det stora magasinet och ersätts med en större murad byggnad. En annan detalj som hjälper oss är Kungshallsmagasinets övre plan. 1896 inreds det övre planet i byggnaden till beklädnadsförråd och fler fönster tas upp. På målningen ser vi endast tre fönster upptagna långs ena långsidan, vilket tyder på att tavlan är äldre. Att lotsstugan är med berättar att målningen är gjord efter 1860-talet, eftersom denna byggnad då uppförs. Saltkokningsbyggnaden ger ytterligare en ledtråd eftersom dess utseende förändras 1878 för att ansluta till lotsstugans utseende, något som inte syns på denna tavla. Om vi lägger samman alla dessa spår så borde tavlans motiv spegla hur byggnaderna ser ut någon gång mellan 1860-1878. Denna typ av spännande detektivarbete får vi ofta göra när vi dokumenterar våra föremål.

Målningen har registrerats i samlingarna med nummer MM 25 444.