Putspomadan samlades in under våren 2012.

Ibland kan det vara lockande att läsa in mer i ett föremål än det kanske egentligen berättar. Åtminstone sett ur ett vetenskapligt perspektiv, där allt som skrivs eller sägs ska beläggas på något sätt för att kvaliten ska kunna kallas för vetenskaplig. Vid varje ny insamling så sker kunskapsinhämtningen till föremålen också med en vetenskaplig ansats. Det som inte kan beläggas är heller inget som skrivs in i databasen på föremålets post. Men som sagt, ibland är det lockande att låta fantasin spela lite.

Som till exempel med vår senaste insamling. Föremålet är en flaska med putspomada som har tillverkats vid och använts på Örlogsvarvet i Karlskrona. Putspomadan tillverkades av varvets egen kemisk tekniska avdelning och användes för att putsa upp metall såsom mässing.

Men det är inte putspomadan användningsområde som får mig att börja tänka på föremålet. Snarare är det texten som finns på flaskan som sätter fart på fantasin. Tryckt på flaskan i röda bokstäver står nämligen: "OBS. Tomkärlet ska vid första lämpliga tillfälle återlämnas till materialförrådet." I sig en ganska okontroversiell mening, men med lite fantasi kan man förflytta sig tillbaka till en tid före begrepp som outsourcing blev allmängods.

Kan du inte tänka dig en lätt upprörd förrådsmästare, som med precision håller reda på alla sina "pinauler" och som med sträng röst uppmanar varvsarbetaren att omedelbart återlämna tomkärlet för återanvändning?

Putspomadan har registrerats i Marinmuseums föremålssamling med nummer MM 25173.