Rekryteringsaffischen registrerades i Marinmuseums samlingar i december år 2010.

Kustartilleriet bildades 1902 som en del av den svenska Marinen. Det ersattes år 2000 av den nybildade Amfibiekåren som håller till på Berga söder om Stockholm.

År 1901 infördes allmän värnplikt i Sverige och året efter bildades ett helt nytt vapenslag, nämligen Kustartilleriet som kom att bli känt under förkortningen KA. Som mest fanns det fem regementen i drift, nämligen:

KA 1 i Stockholm,
KA 2 i Karlskrona,
KA 3 på Gotland,
KA 4 i Göteborg, och
KA 5 i Härnösand.

Precis som alla andra vapenslag skulle naturligtvis KA försörjas med personal genom värnpliktssystemet. Någon gång på 1960- eller 1970-talet trycktes därför den rekryteringsplansch som syns på bilden här ovan. Den ena sidan visar Kustartilleriets olika förmågor och förband under rubriken Skärgårdsvapnet och den andra sidan presenterar vapenslagets historia och utrustning genom tiderna.

Att säga exakt när affischen är framställd är något svårt då den inte är daterad, men med hjälp av lite ledtrådar på bilderna kan vi sluta oss till att den kom till tidigast 1966, då Robot 08 togs i bruk. Såvitt jag kan bedöma är just Robot 08 det nyaste föremålet på planschen. Ett datum för när den senast kan vara producerad är svårt att avgöra, men det är nog inte senare än 1980 med tanke på att de då nyuppsatta rörliga artilleribataljonerna kom i bruk och dessa omnämns inte i rekryteringsmaterialet.

Till affischen har någon form av svarskort hört, men dessa saknas idag. Längst ner i hörnet på affischen kan man nämligen läsa följande mening: "Vill du veta mer om tjänsten i Kustartilleriet skicka in svarskortet till..." och så adressen till dåvarande Marinstaben.

Idag finns varken Marinstaben, värnplikten eller Kustartilleriet. Men vi har en affisch sparad som kanske visar lite om vad det var.