Ett av de senaste insamlade objekten till Marinmuseums samlingar är denna sextant.

Den här välbevarade sextanten i sin ursprungliga låda har gått i arv till olika sjömän. Sextanten (ett redskap för navigation) tillverkades till sjöofficer Rudolf Nissen (1841-1891). Hans namn finns sirligt ingraverat på en mässingsbricka på lådan. Nissen var lärare i navigation på Kungliga Sjökrigsskolan och ska enligt uppgift ha använt sextanten i undervisningen. I museets samlingar finns även hans betygsbok från utbildningen av blivande sjöofficerare 1890. 

Sextanten vandrade sedan vidare till släkt och anhöriga, alla verksamma som sjöofficerare eller sjökaptener och 2018 erbjöds den till Marinmuseum som gåva.