Jagaren Hallands skeppsklocka samlades in på våren 2010. Sidan publicerades den tredje juni det året.

Det senast insamlade föremålet på Marinmuseum är en skeppsklocka som har tillhört jagaren Halland. Skeppsklockan är ett traditionstyngt objekt på varje örlogsfartyg som förr användes för att ange tid. Tiden angavs i glas och antalet glas berodde på hur många halvtimmar som förflutit sedan den senaste vaktförfångningen. Vakten var oftast fyra timmar, vilket innebar att när det var dags att byta vakt så slog man åtta glas i skeppsklockan.

Skeppsklockan används än idag för att varna andra fartyg när man har ankrat i dimma eller dålig sikt. Den får aldrig putsas, det anses bringa otur till fartyget.

Jagaren Hallands skeppsklocka kom till Marinmuseum från den nedladga örlogsbasen på Muskö, där den förvarats sedan fartyget avrustades.

Klockan beskrivs på följande vis i Marinmuseums samlingsdatabas:

"Skeppsklocka i brons. Ärgad. På ena sidan märkt 'Halland' under Gustav VI Adolfs monogram. Inskription längs klockans botten: 'Gåva av föreningen Sveriges Flotta i Hallands län år 1955 för jagaren Halland.' Ornamentering längs klockans topp och vid mynningen.

På klockan finns stänk av målarfärg i svart, vitt och rött. Kläppen sliten."

Jagaren Hallands skeppsklocka finns utställd på Marinmuseum i anslutning till den nya utställningen Ytspänning.