Strömslutare tillkom Marinmuseum från Vaxholms fätsningsmuseum och registrerades i samlingarna sommaren 2011.

Föremålet på bilden är en strömslutare m/39 och den är ett av Marinmuseums senast insamlade föremål. Den är tillverkad i mässing och har överst en fjädrande rörlig del och därunder ett stativliknande fäste. När fjädern böjs åt något håll får metallbrickan som sitter på pinnen kontakt med något av de bleck som sticker upp runt kransen mitt på strömslutaren.

Strömslutaren ska nämligen sitta på en sjömina. Funktionen är sådan att när ett fartyg seglar på strömslutaren och fjädern böjs åt något håll så sluts en strömkrets vilket i sin tur får effekten att minan, som strömslutaren är monterad i, exploderar.

Föremålet har sin proveniens i det nu nedlagda Kustartilleriet. Under 1900-talet betjänade detta vapenslag ett antal fasta mineringar som redan i fredstid var utlagda runt om Sveriges kuster. Dessa mineringar var kontrollerbara, det vill säga att de utlöstes från land av en operatör som såg det fientliga fartyget segla över linjen med minor. Som reservmetod kunde dock vissa av mineringarna göras okontrollerbara och explodera om de blev påseglade. Det är i detta läge som strömslutaren kommer in i bilden.

Strömslutaren har skrivits in i Marinmuseums samlingar med accessionsnummer MM 25 157.