Denna lilla tavla är ett av museets senaste inköp till samlingarna. Tavlan förställer vilande båtsmän. Det kan finnas olika anledningar till varför en tavla samlas in till museet. Motivet är naturligtvis viktigt men vi vill också att föremålen ska ha proveniens, en historia. Denna tavla har just detta, den kommer nämligen från familjen Lidströmers samling. Jonas Lidströmer (1755-1808) var byggmästare verksam vid örlogsvarvet i Karlskrona. Han står bakom en mängd mekaniska inrättningar på örlogsvarvet, inte minst mastkranen. Enligt en anteckning på tavlans baksida är den en gåva 1805 från bildhuggaren Johan Törnström (1744-1828) till Lidströmer. Johan Törnström är mest känd för sina dekorativt skulpterade galjonsfigurer men han utförde även teckningar och målningar så som denna. Familjerna Törnström och Lidströmer stod varandra nära och Jonas Lidströmers dotter Christina Charlotta var gift med Johan Törnströms son Jonas. I vilket sammanhang tavlan överlämnades vet vi inte, det kan vi bara spekulera i.