Ubåtsmodellen samlades in på avvecklade Bevakningsområde Malmö under våren 2011.

Detta nyförvärv är en ubåtsmodell av en tysk attackubåt av så kallad 206-klass. Modellen har tillkommit Marinmuseum från Försvarsmakten i samband med att den marina sjöbevakningscentralen i Malmö avvecklades.

Modellen överlämnades till den svenska marinen i samband med ett örlogsbesök som gjordes i Trelleborg mellan den 29 augusti och första september 1979. Besökande enhet var 1. Ubootsgeschwader från Västtyskland. Detta förband var en del av den tyska ubåtsflottiljen och var baserad i Kiel i norra Tyskland.

Modellen visar en ubåt av 206-klass, vilket från 1974 också var den huvudsakliga ubåten för 1. Ubootsgeschwader. 206-klassens ubåtar var, de sista (U23 och U24) tycks ha tagits ur tjänst den 31 mars 2011, attackubåtar konstruerade speciellt för operationer i kustnära vatten. Sammanlagt konstruerades arton ubåtar i serien. Ubåtarna var så kalllade konventionella diesel-elektriska, det vill säga de drevs av batterier som laddades av dieselmotorer.

Modellen är inget i sig konstnärligt mästerverk. Den är tämligen odetaljerad och grov. Men att samla in den fyller en annan funktion. Detta föremål visar nämligen att det fanns kontakter mellan svenska marinen och sjöstyrkor från NATO-länderna. Att örlogsbesök gjordes är ju inget sensationellt avslöjande i sig, men om etthundra år kanske det har fallit i glömska och då kan denna enkla modell bära ett vittnesmål i sig.

Modellen har accessionsnummer MM 25 135.