Utbildningstecken för ubåtsveteraner tillkom Marinmuseums samlingar som en gåva och accederas under hösten 2012.

Det är inte vem som helst som får äran att kalla sig för ubåtsveteran. För att kvalificera sig in till den tämligen lilla, men naggande goda skaran sjömän som kan kalla sig för ubåtsveteraner krävs nämligen för det första att personen ifråga fyllt minst 40 år. Vidare ska han eller hon ha seglat på minst fyra olika ubåtsklasser under sin karriär och på dessa ubåtar ska den som vill kalla sig veteran ha deltagit i minst 400 torpedskott. Som om detta inte räckte ska bäraren dessutom ha tjänstgjort minst 4 000 dagar till sjöss på ubåt. Som lätt inses är det inte många som kan kalla sig för äkta ubåtsveteraner, men det finns en skara ubåtare som kvalificerat in sig till klubben.

Hur känner man då igen en ubåtsveteran? När en person uppfyller de ovan nämnda kraven så tilldelas han eller hon utbildningstecknet för ubåtsveteran, och ett sådant tecken har vi nu samlat in till Marinmuseums föremålssamling. Det har skänkts till oss från en tvättäkta ubåtsveteran som också är en del av ubåtsklubben Hajen och arbete runt vår nya ubåtshall. Tecknet visar ubåtsflottiljens vapen och blåemaljerat med rödemaljerade inslag i kronan. På baksidan är tecknet numrerat, så man vet att givaren var ubåtsveteran nummer 21.

Utbildningstecken för ubåtsveteran har fått accessionsnummer MM 25 129 i föremålssamlingen.