Våg för filter samlades in under sommaren 2011 i samband med att materielen totalutgallrades inom Försvarsmakten.

Att skydda personalen mot kemiska stridsmedel, vad som allmänt kallas för stridsgaser, har sedan första världskriget varit en integrerad och viktig del i stridskrafternas utbildning och utrustning. Soldater och sjömän skyddas mot stridsgaser antingen genom kollektiva skydd, det vill säga att de sitter på ett fartyg eller i en stridsvagn som i sig är tät mot gasen, eller genom personlig utrustning som då vanligtvis består av skyddskläder och en skyddsmask.

Skyddsmasken täcker ansiktet och luften som soldaten eller sjömannen andas in filtreras genom ett filter. Filtret fungerar som så att alla partiklar som är tyngre än syre fastnar i filtret. Lättare partiklar släpps igenom och ger därmed bäraren tillgång till icke kontaminerad luft.

Eftersom alla partiklar som är lättare än luft kommer igenom filtret skyddar alltså inte skyddsmasken mot koldioxid och brandrök, då dessa gaser är lättare än syre.

Marinmuseum har en fin samling med skyddsmasker och filter som spänner över relativt stor tid, men vi har nu gjort en insamling som kompletterar denna skyddsutrustning. Nyinsamlingen syns på bilderna och är en våg för filter.

När filtren förvaras i förråd under längre tid finns det risk att de drar till sig fukt. När filtret har blivit alltför fuktigt så slutar det att fungera. Man vet att filtret har blivit för fuktigt när det blir för tungt, det vill säga när det finns för mycket fukt i det. Vågens funktion är således att väga skyddsmaskfiltren för att kontrollera att de fortfarande är funktionsdugliga innan de delas ut till truppen eller besättningen.

Vågen har i Marinmuseums samlingar fått inventarienummer MM 25163:A-E.