Marinmuseums fotoarkiv innehåller cirka 500 000 fotografier och videofilmer varav de äldsta av bilderna är från 1870-talet.

Under senare år har fotoarkivet även mottagit Karlskronavarvets fotosamling från 1930 till 2000 bestående av närmare 175 000 bilder tagna av fotograf Lennart Bergquist. I arkivet finns bilder från varvet, den militära verksamheten, örlogsfartyg, byggnader och mycket mer.

Så söker du foton

Över 50 000 av våra bilder finns publicerade på Digitalt museum, där du också kan söka bland en stor mängd fotografier från Sjöhistoriska museet och en rad andra museer runt om i landet.

Beställa fotofiler

Det går att kostnadsfritt beställa upp till tre högupplösta bildfiler per månad* av fotografier i Marinmuseum fotoarkiv. Vid beställning av fler än tre bildfiler per månad utgår en administrativ avgift om 300 kr per bild.

*räknas som en 30-dagarsperiod från och med första beställningstillfället.

Beställning av högupplösta bildfiler kan göras via DigitaltMuseum eller via e-post till registrator: registrator@smtm.se

Insamling och utlån

Gåvor till bildarkivet är en viktig del av insamlingsarbetet till bildsamlingen. Att kunna utöka samlingen med såväl nya som gamla bilder är viktigt för att samlingen ska hållas levande.

För mer information om insamling, utlån och kontatkuppgifter, se myndighetens webbplats.