Marinmuseums samlingar innehåller långt mer än vi kan ställa ut i museet, och nu får alla chansen att komma och titta på massor av saker som inte syns i de vanliga utställningarna!

Marinmuseum har över 50 000 föremål insamlade. Av dem är knappt 2 000 utställda, resten finns i våra stora föremålsmagasin. För oss är det viktigt att så många som möjligt får ta del av det marina kulturarv som bevaras på Marinmuseum.

Öppet magasin

Några gånger varje år håller Marinmuseum öppet i ett av föremålsmagasinen. Då bjuds alla in att gå och titta på alla saker som vi bevarar för framtida generationer på våra hyllor. I magasinet döljer sig tusentals föremål som har med flottan och kustartilleriet att göra, från brandvagnar till kanoner och dykarpumpar.

För alla barn finns det möjlighet att gå på skattjakt tillsammans med skeppshunden Pricken och hans hemliga saga. Kan du hjälpa Pricken att hitta alla föremål i magasinet?

På webbsidan Kulturpunkt kan läsa mer om några av föremålen i magasinet. 

Håll utkik i kalendern här på webbplatsen eller på vår facebook-sida för öppna dagar i magasinet.