I vår värld är många människor på flykt och deras väg från krig, våld och fattigdom till en förhoppning om trygghet och en bättre framtid går ofta över havet.  I utställningen Flykt berättas om det gemensamma i flyktingars utsatthet oavsett ursprung och tidpunkt i historien, och hur livet sedan går vidare.

En gul gummibåt som tillhört Valerij Duttschack som använde den för att fly från Sovjetunionen den sjunde augusti 1984.

Flyktingbåt

Flykt är en utställning som vill spegla ett aktuellt skeende i förhållande till liknande händelser i historien. Människor flyr av många olika orsaker. Det kan bero på miljökatastrofer, fattigdom eller på grund av konflikter. Man flyr för att rädda sig, ibland ensam men ofta tillsammans med många andra. Vägen till säkerhet är i många fall farlig och resan sker vanligtvis i stor ovisshet.

I Marinmuseums samlingar finns föremål och fotografier som hör samman med människors flykt. Vi visar några av dem tillsammans med bilder och personliga berättelser av före detta elever vid Sunnadalskolan i Karlskrona. Museet har sedan många år tillbaka ett uppmärksammat samarbete med skolan. Ett av våra uppdrag från regeringen är att vara samhällsaktuella. Därför har vi också samlat in nya intervjuer från före detta flyktingar. Föremålen, bilderna och berättelserna ramas in av havets –flyktvägens - närvaro i bild och ljud.