Utställningen Med bilden till språket visar målningar från det skapande samarbete mellan ensamkommande, nyanlända ungdomar och ubåtsofficerar från Ubåtsklubben Hajen, som inledddes på Marinmuseum våren 2017.

Under våren 2017 startade kursen Med bilden till språket på Marinmuseum,  där före detta ubåtsofficerare från Ubåtsklubben Hajen (vänförening till Marinmuseum), mötte nyanlända ensamkommande ungdomar för att samtala och måla. Målet med samrbetsprojektet var att öppna en mötesplats där ungdomarna och de äldre volontärerna kunde träffas för att lära av varandra, dela sina upplevelser och fritt dela intryck och kunskaper. En utvecklande miljö för möten mellan människor, perspektiv och erfarenheter. 

Viljan att uttrycka sig med bilden som språk tillsammans med nyfikenhet och öppenhet, har varit grundläggande i samarbetet. Den bildmässiga ambitionen har varit kravlös och fri. Många av målningarna skildrar upplevelser under flykten till land och hav. Med bildspråket som verktyg och dess uttrycksformer som grund, har kursen skapat möjligheter till samtal, att lyssna på andra människor och att dela med sig av egna erfarenheter. 

Utställningen är sammanställd av museipedagog Peter Skogsberg och bildpedagog Veronica Westerblom, som tillsammans också har hållit i kursen.

Relaterat material:

Årets pedagogiska pris 2017

Samarbetsprojektet Med bilden till språket är ett av tre projekt som nominerats av FUISM till Årets pedagogiska pris 2017. Vinnaren tillkännages och delas ut på Museernas vårmöte, som hålls i Malmö 17-19 april.  

Läs mer om nomineringen