I denna utställning om världsarvet Karlskrona, visar vi stora reproduktioner av akvareller föreställande byggnader som ingår i världsarvet tillsammans med föremål som representerar de strategiska råvarorna för flottan under 1700- och 1800-talet.

Ur samlingarna:

Modell av Wasaskjulet

Kikhål Wasaskjulet

Kikhål Wasaskjulet

Visste du att Wasaskjulet tidigare hette stora skeppsskjulet? Denna modell visar Wasaskjulet inne på örlogsvarvet, så här såg skjulet ut i sitt originaluförande innan väggarna tillkom. När linjeskeppet Wasa byggdes där 1778 så fick det namnet Wasaskjulet istället.

Läs mer om modellen på DigitaltMuseum.

Sedan 1998 är Örlogsstaden Karlskrona upptaget som objekt 871 på FN-organet Unescos lista över världsarv. Totalt finns det 1 052 världsarv i världen varav 15 i Sverige. Unescos motivering lyder:

Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av de som finns kvar.

I utställningen visas reproduktioner av akvareller av Sven-Olof Bergström och originalakvareller av Erik Langemark som visar olika byggnader inom världsarvet samt de för den seglande flottan så viktiga strategiska råvarorna.

Flottorna var beroende av ekvirke, hampa och tjära för att kunna bygga och underhålla sina fartyg. Fartygens skrov byggdes helst av ekvirke eftersom träet från en ek är hårt och klarar sig relativt länge från att ruttna. Hampan användes för tillverkning av tågvirke, till alla de rep, trossar och kablar som användes ombord på ett segelfartyg och tjäran skyddade ekvirke och hampa från fukt och förruttnelse.