På 1700-talet ansåg man att det bästa sättet för att förstå något vara att själv se objektet. Näst bäst var att se modeller eftersom de åtminstone var tredimensionella. Man tyckte inte att tvådimensionella bilder och ritningar var lika bra för att sprida kunskap. Därför tillverkades många typer av modeller.

 

Idag används ofta datorer för att skapa 3D-modeller medan fysiska fartygsmodeller mest används som hobby och i reklamsyfte. Dessa båda syften var visserligen viktiga också under segelfartygens tid, men modeller ansågs värdefulla även vid konstruktionen av fartyg.

Enkla skrovmodeller användes för att visa vilken form fartygens skrov skulle ha, och modeller som visade olika delar av fartyg eller olika moment i ett fartygs riggning kunde användas för att instruera och utbilda personer som arbetade vid varvet.

Modellkammaren grundades 1752 och skulle samla modeller av olika slag för att de skulle kunna visas upp och användas i utbildning. Insamlingen gick i olika takt vid olika tider, men har resulterat i en fin samling som idag delvis finns utställd på Marinmuseum.

Modellerna var ofta väldigt praktfulla. Modellerna av linjeskeppen finns idag på Marinmuseum och fregatterna på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Modellkammaren

En del av modellerna som presenteras på Digitalt museum visar fartyg som konstruerats av Chapman.