Även om af Chapman kanske är bäst ihågkommen i Karlskrona, kom han under sin långa karriär att arbeta vid varv i Göteborg, England, Stockholm, Sveaborg och Stralsund.

Karlskrona är idag ett världsarv vilket betyder att Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) har bedömt att det är av vikt för hela mänskligheten att staden bevaras eftersom den är en unikt välbevarad örlogsstad från de seglande flottornas tid. Dessutom är marinen fortfarande aktiv i staden vilket gör Karlskrona till ett levande världsarv.

Men även två andra platser som Chapman tjänstgjorde vid har idag blivit klassade som världsarv. Sjöfästningen Sveaborg, eller Soumenlinna som den heter idag, anlades i mitten av 1700-talet och blev en av de största sjöfästningarna i världen.

Stralsund är en stad i norra Tyskland som under 1700-talet hörde till Sverige. Tillsammans med Wismar, som också hörde till Sverige, bildar de två städerna ett världsarv som bland annat minner om Hansan, en medeltida sammanslutning av handelsstäder.

Men även svensktiden finns representerad i en del byggnader. Chapman arbetade under en period på 1760-talet först i Stralsund och sedan på Sveaborg för att rita och bygga fartyg åt skärgårdsflottan. Två typer av skärgårdsfregatter konstruerades under hans tid i Stralsund.

Fördjupning

Läs mer om världsarven i länkarna nedanför: