På Statens maritima och transporthistoriska museer finns en stor mängd ritningar bevarade från af Chapman. Många av dessa föreställer fartyg, men han ritade även till exempel byggnader och kanoner som flottan och varven behövde. Flera av byggnaderna kom också att uppföras och ingår idag i Världsarvet örlogsstaden Karlskrona.

Både Chapmans bostad vid varvet och hans sommarbostad Skärva herrgård ingår i världsarvet. Hans bostad vid varvet används fortfarande som tjänstebostad för örlogsbasens chef.

Kursörlavett var en särskild typ av kanonlavett som istället för att ha hjul utgjordes av en släde liggandes på en sluttande träbana, kursören. Friktionen mellan släden och kursören fångade upp en del av rekylen. Med sådana bestyckades till exempel många av skärgårdsflottans fartyg. Bland bilderna nedanför ser du en ritning till kursörlavett av af Chapmans konstruktion.

Fördjupning

I länkarna nedanför kan du läsa mer: