Temarummet är en ny flexibel och kreativ plats för tillfälliga utställningar och aktiviteter. Här vill vi inspirera till samtal och uppmuntra våra besökare till att vara både medskapare och publik. Se det som ett föränderligt rum som ni kan påverka tillsammans med oss på Marinmuseum!

Här kommer olika teman att utforskas och idéer till kommande aktiviteter att testas. Innehållet är tänkt att knyta an till nya föremål som samlats in, utställningar som hälsar på, skolalster som visas upp eller samarbeten som museet har. Rummet kommer därför att förändras ofta.

Följ med oss på en spännande resa både på museet och digitalt här på webben!

 

 

Just nu i Temarummet:

Olika aspekter och tankar kring tid

Första temat i detta rum handlar om begreppet tid. Tiden är verkligen betydelsefull och relevant för oss alla. Det finns många tankar om tid – man kan ha ont om tid, vi mäter tid, vi påverkas olika av årstider. Vi kan fundera på vad som är typiskt för tiden vi lever i och vilka föremål, texter eller fenomen som säger något om vår tid. Basen i den tillfälliga utställningen består av olika föremål från museets samlingar som på olika sätt relaterar till tid. 

 

Vill du vara med och påverka innehållet?

Onsdagen den 1 december har vi en workshop och öppet hus under Kvällsöppet på Marinmuseum. Läs mer i kalendern. 

Medverka digitalt

Det går också att skicka in associationer, favoritcitat, funderingar och tankar om tid via e-post till tema.marinmuseum@smtm.se

Varmt välkommen att medverka!

Visa mer