För 40 år sedan inträffade ubåtskränkningen som skakade om Sverige och världen under tio dygn. På Marinmuseum är vi ständigt påminda om denna händelse och här kan du få närkontakt med ubåten HMS Neptun och robotbåten HMS Västervik, som båda haft en medverkan i detta drama. 

 

Så började det

Mitt under Kalla kriget går den sovjetiska ubåten U137 på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Det sker på kvällen den 27 oktober 1981. Ubåten låg i militärt skyddsområde i det alliansfria Sverige. Under tio dygn blir denna händelse en världsnyhet. 

 

Fördjupning kring händelsen

Att en rysk ubåt gått på grund i Karlskrona skärgård blev en stor mediesensation världen över. Tidningar, radio och tv skickade utsända som fyllde medierna med rapporter från Karlskrona. Vad berättade de? Hur kan vi förstå händelsen genom tidningarnas rapportering? Forskningssamordnaren Andreas Linderoth har fördjupat sig i händelsen 28 oktober 1981. Inspelat den 26 augusti 2021 på Marinmuseum Karlskrona. Arrangör: Marinmuseum Karlskrona. Klicka på bilden för att se inslaget.

UR SVT  Andreas L PLAYKNAPP .jpg

 

Ubåtskränkningar

Den svenska marinen fick in 4000 rapporter om misstänkta och trovärdiga ubåtskränkningar i Sverige under 1980-talet. Endast en gick att identifiera från vilket land den kom - grundstötningen av den sovjetiska u-båten U-137 i oktober 1981. Forskningssamordnaren Andreas Linderoth analyserar ett antal kända kränkningar för att se vilka effekter de fick i Sverige och på det svenska samhället. Inspelat den 26 augusti 2021 på Marinmuseum Karlskrona. Arrangör: Marinmuseum Karlskrona. Klicka på bilden nedan för att se intervjun med Andreas. 

UR PLAY Andreas 2 PLAYKNAPP.jpg

 

Minnen - fyra personer delar med sig

Marinmuseum har genom en omfattande insamling av minnen fått in berättelser från människor i hela landet som minns grundstötningen av u-båten U-137. Här berättar fyra personer - Marcus Pictor, Thomas Revesz, Inga-lill Cras och Bertil Svedlund - om var de befann sig, hur de kände och vad de minns. Inspelat den 26 augusti 2021 på Marinmuseum Karlskrona. Arrangör: Marinmuseum Karlskrona.

Personer som minns UR Play.jpg

 

Fyra föremål från 1980-talet

Ett samtal mellan museipedagog Veronica Westerblom och enhetschef Johan Löfgren om vad fyra föremål från Marinmuseum kan berätta. Dessa föremål symboliserar den tid och stämning som rådde under 1980-talet. Ett av dessa föremål är det enda som finns kvar efter den Sovjetiska u-båten U-137 som gick på grund i Karlskrona i oktober 1981. Inspelat den 26 augusti 2021 på Marinmuseum Karlskrona. Arrangör: Marinmuseum Karlskrona. Klicka på bilden nedan:

Föremål UR Play.jpg

 

Marinmuseum i nytt samarbete med Sveriges historia

”Det dolda hotet” är en pedagogisk fördjupning av händelsen kring U137 som ska bidra till att sprida det marina kulturarvet vidare till skolor i hela landet. ”Det dolda hotet" är ett dramatisk och engagerande pedagogiskt program där svaren på frågorna inte är självklara. Programmet erbjuder förutom mycket intressant fakta kring föremål kopplade till 80-talets ubåtsjakter och händelsen U137 också tankeväckande frågor om dolda hot, etiska aspekter av krig och om hur långt vi är beredda att kompromissa med vår demokrati för att känna oss trygga”, berättar Veronica Westerblom, museipedagog på Marinmuseum och Projektansvarig för Marinmuseums medverkan på Sveriges historia. Klicka på bilden för att komma till Sveriges historia:

Sveriges historia Det dolda hotet.jpg

 

Ubåten Neptun hamnade mitt i kalla kriget - läs mer om detta här:

u137-lopsedel-1000x666.jpg