Gör ett besök under vattenytan och upptäck vrak från 1700-talet.

En brun ölflaska.

Ur samlingarna: ölflaska

Ur samlingarna: ölflaska

Visste du att fyra tyska lastfartyg som bar på järnmalm sänktes 1915 i södra Kalmarsund av en engelsk ubåt? Ombord på ett av lastfartygen, Nicomedia, hittades i slutet av 1990-talet ett antal flaskor öl som bärgades. Ölflaskornas innehåll analyserades och användes till att brygga nytt öl. Ölflaskan finns i museets samlingar.

I undervattenstunneln kan du själv känna på hur det är att gå ner under vattenytan likt en marinarkeolog. Genom tunnelns fönster kan du se ett äkta vrak från 1700-talet.

I utställningen berättar vi bland annat om vrak runt Karlskrona men blickar också ut över hela Sveriges undervattenskarta. I Östersjön bevaras vrak och andra lämningar väl och det finns mycket föremål som ger oss viktig information om vår historia. I tunnelns mörker ger lysande fynd, bilder och modeller oss en ingång i marinarkeologins spännande värld.

Relaterat material: