Vraktunneln är för närvarande stängd.

""

Ur samlingarna: ölflaska

Ur samlingarna: ölflaska

Visste du att fyra tyska lastfartyg som bar på järnmalm sänktes 1915 i södra Kalmarsund av en engelsk ubåt? Ombord på ett av lastfartygen, Nicomedia, hittades i slutet av 1990-talet ett antal flaskor öl som bärgades. Ölflaskornas innehåll analyserades och användes till att brygga nytt öl. Ölflaskan finns i museets samlingar.

Vraktunneln är en undervattenstunnel som går från museets första plan ner till botten av Östersjön. Från tunnelns fönster kan du se ett riktigt skeppsvrak! 

Vraket på botten utanför Vraktunneln

Med största sannolikhet är vraket som vilar under museet örlogsskeppet Prins Carl från 1684. Prins Carl var med i tre stora sjöslag. Sjötågen år 1700 i expeditionen mot Danmark, 1710 vid slaget vid Möen och vid slaget vid Femern 1715. 

På 1700-talet seglade hon med en besättning på ca 600 man, med 68 kanoner ombord. Krigsskeppet Prins Carl var över 50 meter långt. Från mitten av 1600-talet använde man en så kallad slagordning till havs. Skeppen bildade linjer och avfyrade mot ett och samma håll. Linjeskeppen, även kallade slagskepp, delades in i flera klasser: första-, andra-, och tredje rangens slagskepp. Prins Carl var ett örlogsskepp av första rang. 

Fakta om Prins Carl

  • Örlogsskepp som byggdes i Kalmar av Gunnar Roth.
  • Sjösatt 26 augusti 1684.
  • Skeppets olika namn:

Skeppet var planerat att heta Wenden men döptes till Sverige vid stapelavlöpningen/sjösättningen 1684. Namnändrades till Göta Rike den 4 mars 1685, men namnändrades återigen till Prins Carl den 21 oktober 1694. Prins Carl var det namn hon sedan bar resten av sin verksamma tid som örlogsskepp.

Skeppets dimensioner:

  • Längd: 168 fot som motsvarar cirka 50,5 meter (beror på vilken storlek på en fot man använt).
  • Bredd: 41 fot som motsvarar cirka 12,3 meter.
  • Djupgående: 21 fot som motsvarar cirka 6,3 meter.
  • 1699: ”Printz Carl, första rang-skepp båtsmän 500, soldater 100, bestyckning 80 stycken (kanoner). År 1714 var hon bestyckad med 86 kanoner.

Utställning i Vraktunneln

I utställningen nere i Vraktunneln skriver Amir, Thea och Simon loggbok om vad de ser.

Vad berättar de historiska vraken om livet i havet idag?

Vrakviskarnas loggbok är skriven av den smarta miljökämpen Simon, poetiska drömmaren Amir och humoristiska Thea med vass ironi.

Relaterat material: