Köp ett årskort och besök Marinmuseums utställningar och program så ofta du vill under året. Nytt för 2024 är att du nu har möjlighet att ta med en gäst vid varje besök, utan kostnad!

Årskortet kostar 250 kronor och ger innehavaren:

  • fri entré hela året,
  • möjlighet att ta med en gäst kostnadsfritt vid varje besök,
  • medlemskap i föreningen Marinmusei vänner och inbjudningar till föreningens aktiviteter,
  • fri entré till avgiftsbelagda föreläsningar,
  • 10 procent rabatt i museibutiken, och
  • Marinmuseums årsbok** 

** Årsboken ges ut vartannat år, nästa upplaga kommer 2024.

Årskortet är personligt och gäller endast den person som står på kortet.