Samlingarna

En av Marinmuseums uppgifter är att samla in föremål, arkivalier och fotografier som berättar om den svenska marinens historia. Med marinen menas flottan, kustartilleriet och övriga delar av sjöförsvaret.

I samlingarna hittar du flera tusen föremål, arkivhandlingar och fotografier. Många är utställda, men det allra flesta finns i våra magasin och arkiv.