Marinmuseums samlingar

En av Marinmuseums uppgifter är att samla in föremål, arkivalier och fotografier som berättar om den svenska marinens historia. Med marinen menas flottan, kustartilleriet och övriga delar av sjöförsvaret.

I samlingarna hittar du flera tusen föremål, arkivhandlingar och fotografier. Många är utställda, men det allra flesta finns i våra magasin och arkiv.

Till toppen