Samlingarna

Det är Marinmuseums uppgift att samla in föremål, arkivalier och fotografier som berättar om den svenska marinens historia. Med marinen menas då flottan, kustartilleriet och övriga delar av sjöförsvaret.

I Marinmuseums samlingar döljer sig flera tusen föremål, arkivhandlingar och fotografier. Många är utställda, men det allra flesta finns i våra magasin och arkiv.

Marinmuseum är hela Sveriges museum, insamlingen ska spegla marinens verksamhet över hela landet, från Bottenviken till Ystad.

Till toppen