Välkommen!

Marinmuseum har öppet men med vissa begränsningar och anpassningar för ett tryggt besök.

Mer information här

Senaste nyheterna i museets pressrum

Skola

Historia - på riktigt! På Marinmuseum finns den svenska marinens historia samlad och genom museets utställningar kan vi följa Sveriges historia. Vi har som målsättning att lärare ska kunna använda museet och dess utställningar som ett läromedel och ett naturligt komplement till den vanliga undervisningen. De flesta ämnen går att koppla till vårt museum. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

Välkomna till oss!