Välkommen till Marinmuseums pedagogiska program

Marinmuseum erbjuder ett lustfyllt, livslångt lärande om det svenska sjöförsvarets historia. Vårt utbud passar elever i alla åldrar, från förskola till vuxenutbildning. Det är gratis för skolor att besöka oss, och gratis att boka ett pedagogiskt program med någon av våra museipedagoger.

Museipedagogerna finns tillgängliga för både fysiska och digitala kunskapsupplevelser där museets samlingar tillgängliggörs och presenteras i olika sammanhang. Vi ger även perspektiv på bruket av historia och kulturarv i samtiden. Vi bjuder på lärande med aktivt engagemang och erfarenhet anpassat efter dina elevers nivå och behov.

Läs mer om vårt utbud och hur du bokar ett pedagogiskt program nedan.