Marinmuseum är en fantastisk plats för lärande med originalföremål att undersöka närmare, rum för skapande och såväl fysiska som digitala resurser. Eleverna får möjlighet att byta undervisningsmiljö och möta andra pedagoger som samarbetar med skolan för att nå läroplanens mål. 

Ett pedagogiskt program ska ge lust att lära sig mer. Vi arbetar kunskapsdrivet, omvärldsmedvetet och med besökaren i centrum.

I läroplanen står det:

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.” (Lgr 22)

Ett besök hos oss ska ge eleverna ökade färdigheter, kunskap och förståelse men även tillfällen att reflektera kring exempelvis värderingar, känslor och attityder. 

Boka ett pedagogiskt program

För att göra en bokningsförfrågan behöver du fylla i formuläret nedan. När du fyllt i dokumentet sparar du det och bifogar i ett mejl till pedagoger.marinmuseum@smtm.se 

Tänk på att fylla i alla fält så noggrannt som möjligt. Det gör det lättare för oss att planera ditt besök.

En av våra museipedagoger ger en introduktion till Marinmuseum anpassad efter ert mål med besöket. Den tar cirka 15 minuter och ni är därefter välkomna att utforska och upptäcka museet på egen hand.