Filmer

Ubåtshallen

Galjonshallen

I Galjonshallen på Marinmuseum finns en av världens mest unika samlingar galjonsfigurer.

Modellkammaren

Flera hundra år gamla skeppsmodeller, smarta konstruktioner och vackra utsmyckningar ryms i Marinmuseums modellkammarutställning.

Svenskt sjöförsvar under 500 år

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år.I denna film berättas om sjukvakterskan Maria Magdalena Klopproth.

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år. I denna film berättas om båtsmannen Mats Mattson Blomma.

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år. I denna film berättas om officeren Otto Henrik Nordenskjöld.

Museifartygen och barkarna

Minsveparen Bremön byggdes på 1940-talet för att rensa svenska vatten från tyska minor. Idag är hon museifartyg vid Marinmuseum.

HMS Västervik är ett fartyg som verkligen varit en del av svensk nutidshistoria. Ett besök ombord är som att kliva in i en tidsmaskin.

Motortorpedbåt T 38, en åldrad veteran som vägrar dra ner på tempot. Trots att hon är byggd i början av 50-talet är det full fart framåt.

I maj varje år sjösätts Marinmuseums barkar - våra små skeppsbåtar från 1800-talet som en gång i tiden har tillhört stora segelskepp.

Världsarvet

U 137

Så minns vi U 137.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Lars-Göran Karlssons berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Lena Karlssons berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Eyvind Karlssons berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Anneli Malmborgs berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Ola Svenssons berättelse.

UR Samtiden - Från linjeskepp till kalla kriget

I sex filmer får du bland annat höra om linjeskeppet Wasa, kalla kriget och ikoniska föremål från 1980-talets nyhetsrapportering.

Inspelat den 26 augusti 2021 på Marinmuseum i Karlskrona.
Arrangör: Marinmuseum Karlskrona.

Fyra föremål berättar

Ett samtal mellan museipedagog Veronica Westerblom och enhetschef Johan Löfgren om vad fyra föremål från Marinmuseum kan berätta.

Linjeskeppet Wasa - från ritning till vrak

Filmen berättar om linjeskeppet Wasas tillkomst, hur hon deltar i sjöslag, seglar till Kanton och slutligen sjunker vid Djupasund.

Spåren av U137 - minnen av en händelse

I filmen berättar fyra personer om var de befann sig, hur de kände och vad de minns när ubåten U137 gick på grund utanför Karlskrona.

Ubåtskränkningar i Sverige under kalla kriget

Den svenska marinen fick in 4000 rapporter om ubåtskränkningar i Sverige under 80-talet. Endast en gick att identifiera - U137.

Vraken och världsarvet

I filmen berättas om Karlskrona som världsarv och hur man arbetar med världsarvet. Ett projekt är "Världsarvets gömda och glömda vrak".

Världens blickfång - Gåsefjärden och U137

Att en rysk ubåt gått på grund blev en stor mediesensation världen över. Hur kan vi förstå händelsen genom tidningsrapporteringen?

UR - Guidad tur på Marinmuseum

Guidad tur på Marinmuseum spelades in 2016. Produktionen var ett samarbete mellan Marinmuseum, UR Samtiden, Riksutställningar och Ehrensvärdska och Fischerströmska gymnasierna.

Copyright Sveriges Utbildningsradio 2016.