Filmer

Museet

Välkommen till Marinmuseum! I den här filmen visas en del av det som museet har att erbjuda.

Visningar

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år.I denna film berättas om sjukvakterskan Maria Magdalena Klopproth.

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år. I denna film berättas om båtsmannen Mats Mattson Blomma.

Visning från utställningen Svenskt Sjöförsvar under 500 år. I denna film berättas om officeren Otto Henrik Nordenskjöld.

Utställningar

Flera hundra år gamla skeppsmodeller, smarta konstruktioner och vackra utsmyckningar ryms i Marinmuseums modellkammarutställning.

I Galjonshallen på Marinmuseum finns en av världens mest unika samlingar galjonsfigurer.

Fartygen

Minsveparen Bremön byggdes på 1940-talet för att rensa svenska vatten från tyska minor. Idag är hon museifartyg vid Marinmuseum.

HMS Västervik är ett fartyg som verkligen varit en del av svensk nutidshistoria. Ett besök ombord är som att kliva in i en tidsmaskin.

Motortorpedbåt T 38, en åldrad veteran som vägrar dra ner på tempot. Trots att hon är byggd i början av 50-talet är det full fart framåt.

I maj varje år sjösätts Marinmuseums barkar - våra små skeppsbåtar från 1800-talet som en gång i tiden har tillhört stora segelskepp.

UR - Guidad tur på Marinmuseum

Tv-avsnitten Guidad tur på Marinmuseum spelades in på museet i november 2016. Produktionen är ett samarbete mellan Marinmuseum, UR Samtiden, forna Riksutställningar och gymnasieelever från Ehrensvärdska och Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona. Copyright Sveriges Utbildningsradio 2016.

U 137

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Ola Svenssons berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Lena Karlssons berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Lars-Göran Karlssons berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Eyvind Karlssons berättelse.

Minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981. I denna film får vi ta del av Anneli Malmborgs berättelse.

Till toppen