Om Marinmuseum

Marinmuseum är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. I myndigheten ingår Järnvägsmuseet i Gävle samt Sjöhistoriska museet, Vrak - Museum of Wrecks och Vasamuseet i Stockholm.