Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från år 1522 till idag.

Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona sträcker sig Marinmuseums vackra och omtalade byggnad på en pir ut i vattnet, på en plats som i flera hundra år tillhört försvarsmakten.

Marinmuseum har anor från 1752 då Modellkammaren i Karlskrona grundades av kung Adolf Fredrik. Modellkammaren innehöll ett antal skepps- och konstruktionsmodeller som på den tiden byggdes för att testa olika tekniska lösningar och skeppskonstruktioner.  

Marinmuseum är spännande, roligt och pedagogiskt för hela familjen. Utställningar, fartyg, ubåtshall, vraktunnel under ytan, guidade turer, restaurang, aktivitetsrum, museibutik med innehåll kopplat till museet och mycket mer. 

Marinmuseum har förutom utställningar föremålssamlingar, ritningsarkiv, bildarkiv och bibliotek. Museet ägnar sig också åt forskning.

Den nuvarande museibyggnaden på Stumholmen i Karlskrona invigdes 1997 av kung Carl XVI Gustaf. Innan dess låg museet i den gamla skeppsgossekasernen vid Örlogshamnen. Fram till 1963 hette museet Varvsmuseet.

Vi har ett stort utbud av aktiviteter på museet under större delen av året, inte minst under våra onsdagar med både lunchföreläsningar och kvällsöppet. Vi fyller alltid årets alla lov med extra innehåll för hela familjen och på söndagar bjuder vi på Söndagskul med maritimt tema. Håll koll på vår kalender för att inte missa något.

En del av Statens maritima och transporthistoriska museer

Marinmuseum ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Marinmuseum har närmare 300 000 besökare om året varav runt 50 procent är utländska besökare. Bland de utländska besökarna finns i första hand tyskar och danskar, men också många polska besökare.