""

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från år 1522 till idag.

Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona sträcker sig Marinmuseums vackra och omtalade byggnad på en pir ut i vattnet, på en plats som i flera hundra år tillhört försvarsmakten.

Marinmuseum har anor från 1752 då Modellkammaren i Karlskrona grundades av kung Adolf Fredrik. Modellkammaren innehöll ett antal skepps- och konstruktionsmodeller som på den tiden byggdes för att testa olika tekniska lösningar och skeppskonstruktioner.  

Den nuvarande museibyggnaden på Stumholmen i Karlskrona invigdes 1997 av kung Carl XVI Gustaf. Innan dess låg museet i den gamla skeppsgossekasernen vid Örlogshamnen. Fram till 1963 hette museet Varvsmuseet.

En del av Statens maritima och transporthistoriska museer

Marinmuseum ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak - Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Marinmuseum har närmare 300 000 besökare om året varav runt 50 procent är utländska besökare. Bland de utländska besökarna finns i första hand tyskar och danskar, men också många polska besökare.