Vad har staden Karlskrona gemensamt med Taj Mahal, Venedig, Stora barriärrevet, Kinesiska muren och Versailles? Alla finns på Unescos lista över omistliga världsarv!

Totalt finns närmare 1000 objekt av olika slag på världsarvslistan. Alla representerar särskilt betydelsefulla natur- och kulturvärden som är viktiga för vårt globala kulturarv. 

Kvaliteterna som gör Karlskrona till ett världsarv fastlås i nomineringen från 1998:

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Marinmuseum - en del av världsarvet

Hos oss kan du ta del av visningar, utställningar och föremål som på olika sätt berättar om örlogsstadens historia. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för att skapa engagemang för frågor som tar världsarvet med oss in i framtiden! 

Vi är en del av Världsarvsrådet, som samordnar intressen kring världsarvets bevarande och utveckling. Rådet består av Länsstyrelen i Blekinge län, Karlskrona kommun, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Marinbasen, Blekinge museum, SAAB Kockums AB, Blekinge tekniska högskola, Region Blekinge, ideella föreningar och Marinmuseum med flera. 

 

 

Här kan du hitta mer information om världsarv och världsarvsstaden Karlskrona: