Vad har staden Karlskrona gemensamt med Taj Mahal, Venedig, Stora barriärrevet, Kinesiska muren och Versailles? Alla finns på Unescos lista över omistliga världsarv!

Totalt finns närmare 1000 objekt av olika slag på världsarvslistan. Alla representerar särskilt betydelsefulla natur- och kulturvärden som är viktiga för vårt globala kulturarv. 

Kvaliteterna som gör Karlskrona till ett världsarv fastlås i nomineringen från 1998:

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Marinmuseum - en del av världsarvet

Hos oss kan du ta del av visningar, utställningar och föremål som på olika sätt berättar om örlogsstadens historia. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för att skapa engagemang för frågor som tar världsarvet med oss in i framtiden! 

Vi är en del av Världsarvsrådet, som samordnar intressen kring världsarvets bevarande och utveckling. Rådet består av Länsstyrelen i Blekinge län, Karlskrona kommun, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Marinbasen, Blekinge museum, SAAB Kockums AB, Blekinge tekniska högskola, Region Blekinge, ideella föreningar och Marinmuseum med flera. 

 

Läs mer om Karlskrona som världsarv på Visit Swedens webb, här. 

 

 

Upptäck världsarvet Karlskrona - Jakten på stadens pärlor

Gå på upptäcktsfärd i världsarvet! 

I en stad som Karlskrona finns det mycket spännande att upptäcka.  Via länken här nedanför hittar du en  karta  från   1700-talets  sista  decennier  som  visar   Karlskrona;   de   civila   delarna   i   norr   och varvsområdet i söder. Några platser i staden är markerade med symboler. 

Antingen kan du jaga rätt på några av de djur som gömmer  sig  i   världsarvet, leta  efter  skulpturer  med koppling   till   Karlskrona   eller   söka   upp    någon   av   de speciella   platser   som   finns   här.  

Svårighetsgraden   är baserad  på  hur  lik  eller  olik  den  gamla  kartan  är  dagens stad;  några  gränser  har  flyttats  och  stadens konturlinjer har ändrats.

Lycka till!

Ladda ner karta (pdf)