Vad har staden Karlskrona gemensamt med Taj Mahal, Venedig, Stora barriärrevet, Kinesiska muren och Versailles? Alla finns på Unescos lista över världsarv! 

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Totalt finns nästan 2 000 objekt av olika slag på Unescos världsarvslistan. Alla representerar särskilt betydelsefulla natur- och kulturvärden som är viktiga för det globala kulturarvet. Ett av dem är Örlogsstaden Karlskrona.

Kvaliteterna som gör Karlskrona till ett världsarv beskrivs i nomineringen från 1998:

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Marinmuseum - en del av världsarvet

På Marinmuseum kan du ta del av visningar, utställningar och föremål som på olika sätt berättar om örlogsstadens historia.

Vi är en del av Världsarvsrådet, som samordnar intressen kring världsarvets bevarande och utveckling. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för att skapa engagemang för frågor som tar världsarvet med oss in i framtiden.

I år fyller världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 25 år. Det var den 3 december 1998 som Örlogsstaden Karlskrona skrevs in på listan över världens mest intressanta platser – Unescos världsarvslista.

Detta ska såklart firas! Den 24–29 oktober anordnades därför en festival med världsarvet i centrum och ett program för alla åldrar och sinnen.

Marinmuseum var självklart med och firade Världsarvsfestivalen, med extra generösa öppettider och spännande evenemang.

Upptäck världsarvet

I en stad som Karlskrona finns det mycket spännande att upptäcka. Med hjälp av kartan som du laddar ned via länkan nedan kan du gå på upptäcksfärd och hitta stadens pärlor. Kartan är från slutet av 1700-talet och visar staden som den såg ut då med de civila delarna i norr och varvsområdet i söder.

Några platser i staden är markerade med symboler. Vad de betyder står på kartan. Antingen kan du jaga rätt på några av de djur som gömmer sig i världsarvet, leta efter skulpturer med koppling till Karlskrona eller söka upp någon av de speciella platser som finns här.