Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du här: Statens maritima och transporthistoriska museers webbplats

Postadress, telefon, e-post & fax

Marinmuseum
Box 48
371 21 Karlskrona

Telefon växel: 0455-35 93 00

E-post: marinmuseum@smtm.se

Fax: 08-519 548 94

Museichef: Mats Persson

E-post till personal enligt principen fornamn.efternamn@smtm.se

Besöksadress

Stumholmen, Karlskrona

Leveransadress för bud/godsmottagning

Museets baksida, Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 94
838 73 Frösön

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@smtm.se eller telefon 08-519 548 78.

Öppettider

Se våra öppettider här.

Övrigt

Arkiv
Öppet efter överenskommelse
Telefon: 0455-35 93 13

Bibliotek
Öppet efter överenskommelse
Telefon växel: 0455-35 93 00

Bildarkiv
Öppet efter överenskommelse
Telefon: 0455-35 93 13

Bokning av visningar
Telefon: 0455-35 93 23 (ti-to 09.00-12.00)
bokningen.marinmuseum@smtm.se

Butik & reception
Telefon: 0455-35 93 02

Kommunikationsenheten
Telefon: 0455-35 93 26

Bokning av konferenser
Telefon: 070-47 44 517
Maila gärna förfrågan i första hand
konferens@skeppsgossen.se

Restaurang Skeppsgossen
Telefon: 0766-12 27 50