Telefon: 0455-35 93 00
E-post: marinmuseum@smtm.se

 

Arkiv (fotoarkiv)

Öppet efter överenskommelse
Telefon: 0455-35 93 13
E-post: knud.weber@smtm.se

Arkiv (ritnings- och ämbetsarkiv)

Öppet efter överenskommelse
Telefon: 0455-35 93 04
E-post: knud.weber@smtm.se

Bibliotek

Öppet efter överenskommelse
Telefon: 0455-35 93 62
E-post: biblioteketmm@smtm.se

Entré / Butik

Telefon: 0455-35 93 02
E-post: receptionen.marinmuseum@smtm.se

Gruppbesök / Guidad visning

Telefon: 0455-35 93 23 (helgfri tis-tor 9-12)
E-post: bokningen.marinmuseum@smtm.se

Kommunikationsenheten

Telefon: 0455-35 93 18

Registrator

E-post: registrator@smtm.se

Restaurang / Konferens

Telefon: 0766-12 27 50
E-post: konferens@skeppsgossen.se
Webbplats: www.skeppsgossen.se

Skolbesök

E-post: pedagoger.marinmuseum@smtm.se

Växeln

Telefon: 0455-35 93 00

 

Postadress, telefon, e-post & fax

Marinmuseum
Box 48
371 21 Karlskrona

Telefon växel: 0455-35 93 00
E-post: marinmuseum@smtm.se
Fax: 08-519 548 94

Museichef: Mats Persson

E-post till personal enligt principen fornamn.efternamn@smtm.se

Besöksadress

Stumholmen, Karlskrona

Leveransadress för bud/godsmottagning

Museets baksida, Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer

FE 7733

831 90  Östersund

Organisationsnummer

202100-1132

Lediga tjänster

Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du på Statens maritima och transporthistoriska museers (SMTM) webbplats:

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@smtm.se eller telefon 08-519 548 78.

Visselblåsartjänst

Du kan visselblåsa anonymt om missförhållanden på SMTM, dit Marinmuseum hör. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska missförhållandet vara arbetsrelaterat och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Rapportering sker genom ett formulär på SMTM:s webbplats. Möjlighet att finns också att rapportera per telefon eller vid ett fysiskt möte.