Telefon (växel)

0455-35 93 00

Butik/entré

Telefon: 0455-35 93 02
E-post: receptionen.marinmuseum@smtm.se

Bokningar, konferens och event

Gruppbesök och guidade visningar

Telefon: 0455-35 93 23 (helgfri tisdag-torsdag klockan 9–12)
E-post: bokningen.marinmuseum@smtm.se

Konferens och event

E-post: konferens@marinmuseum.se

Skolbesök

E-post: pedagoger.marinmuseum@smtm.se

Besöksadress, leveransadress

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Postadress

Marinmuseum (The Naval Museum)
Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 48
371 21 Karlskrona

Faktureringsadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 7733
831 90  Östersund

Organisationsnummer

202100-1132

E-post

E-post till personalen enligt principen fornamn.efternamn@smtm.se

Registrator

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 548 78

Restaurang

Telefon: 0455-60 61 62
E-post: info@bistroskeppsgossen.se

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d.v.s. som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p.g.a. sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer, som Marinmuseum ingår i, fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Kontakta myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling.

Visselblåsartjänst

Du kan visselblåsa anonymt om missförhållanden på SMTM, dit Marinmuseum hör. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska missförhållandet vara arbetsrelaterat och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Rapportering sker genom ett formulär på SMTM:s webbplats. Möjlighet att finns också att rapportera per telefon eller vid ett fysiskt möte.

SMTM:s visselblåsartjänst (extern webbplats)