I Marinmuseums föremålssamling finns mer än 55 000 föremål. Den största delen finns i museets magasin, men många går också att se i våra utställningar.  Samlingen fylls hela tiden på med nyinsamlade föremål som ger nya perspektiv på svensk marinhistoria.

Bland Marinmuseums samlingar finns stort och smått, allt från hela fartyg ner till minsta uniformsknapp som berättar om flottans och kustartilleriets historia. Här finns detaljerade fartygsmodeller i original från 1700-talet, smäckra kompasser, möbler och köksredskap som berättar om livet ombord fartyg, målningar med marina motiv, kraftfulla kanoner, välanvända verktyg från båtvarv, högteknologiska apparater och pampiga uniformer.

Vad är ett museiföremål?

Frågan kan tyckas självklar och enkel; det är ett föremål som finns på ett museum. Men när en sak blir upptagen i en samling och får epitetet museiföremål som omhöljs det av vissa regler och föreskrifter. Ett museiföremål ska till exempel bevaras i så nära originalskick som möjligt, det ska registreras i en inventarieförteckning och tilldelas ett nummer eller en annan beteckning som gör det unikt, det ska (oftast) hanteras med vita vantar för att inte ta skada av hanteringen och det får inte hur som helst avföras ur samlingarna.

På Marinmuseum finns cirka 55 000 insamlade museiföremål. Av dessa är knappt 2 000 utställda i vår museibyggnad. De resterande mängderna av föremål finns i våra magasin, tryggt förvarade för att framtida generationer och forskare ska kunna ta del av det som är vårt kulturarv. Insamlingen pågår fortfarande och till Marinmuseums föremålssamling läggs varje år cirka 70 föremål.

Frågor om samlingarna

Samlingsenhetens personal finns tillgängliga för dig som har en förfrågan som rör vårt specialområde. Vi besvarar frågor som rör våra föremål eller på annat sätt relaterar till vårt kunskapsområde.

För dig som är forskare eller av annan anledning är speciellt intresserad av något föremål som finns i Marinmuseums samlingar finns också möjlighet att få ta del av den information som vi kan ha om föremålet eller till och med få se föremålet på riktigt. Självklart finns vissa begränsningar i hur mycket vi kan hämta upp ur våra magasin, men kontakta oss så kommer vi fram till en lösning!

För den intresserade finns det också möjlighet att själv titta i vår databas. På DigitaltMuseum finns en stor mängd av våra föremål publicerade, tillsammans med en rad andra museers samlingar.

Vid några tillfällen varje år har vi öppet i något av våra föremålsmagasin. Håll utkik i kalendariet här på webbplatsen och på vår Facebook-sida för information om när det är magasinsvisningar