I arbetet med Karlskronas utformning bidrog många av landets kunniga. En en av dem var Erik Dahlbergh (1625 – 1703). Han var både militär och en duktig tecknare vilket ledde till att han fick många viktiga uppdrag, bland annat som kungligt råd. I utställningen skildras Erik Dahlberghs Karlskona.

Från 1661 och fram till sin död arbetade Erik Dahlbergh med en bok om Sverige, Suecia Antiqua et Hodierna. Namnet betyder ”Det forna och nuvarande Sverige”. Boken gavs ut 1715 och består av 350 gravyrer av sevärdheter i forntida och samtida 1600-talets Sverige. De flesta är gjorda efter Erik Dahlberghs teckningar. Utställningen visar de bilder ur Suecia Antiqua et Hodierna som visar Karlskrona, som Erik Dahlbergh skildrade staden.