Följ med på en resa från ek till skepp i det som nu är världsarvet Karlskrona. Utställningen berättar om livet i Karlskrona då och nu, från 1600-talet till nutid. Möt människorna i och utanför skeppsbyggeriets kärna, i en stad som myllrade av liv och inslag från olika länder. 

Karlskrona grundades 1680 för att tillgodose behovet av en befästning i södra Sverige, och var då en av de modernaste flottbaserna i världen. Sveriges främsta skeppsbyggare, arkitekter och befästningsbyggare samlades för att planera vad som förväntades bli en ideal örlogsstad.

Karlskrona lockade sedan europeiska handelsmän som tidigt gav staden en internationell prägel. Karlskrona kunde i sin tur fungera som inspiration för många andra europeiska länders örlogsanläggningar och fick även ett stort nationellt inflytande bland annat genom att varvet i Karlskrona under en period var Sveriges största arbetsplats.