Med ett nytt hypermodernt sonarsystem och avancerad datorteknik var Neptun en ubåt i absolut toppklass. 1981 hamnade hon mitt i ett politiskt och militärt nervspel när den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Karlskronas skärgård.

Budgeten för bygget av den svenska flottans första ubåt Hajen, som sjösattes 1904, låg på 400 000 kronor. Bygget av Neptun, som togs i tjänst 1980, gick på omkring en halv miljard. Mycket hade hänt med det svenska ubåtsvapnet på lite drygt 75 år. Men så var Neptun inte vilken ubåt som helst.

Havets konung

Neptun var den andra av tre som byggdes i den så kallade Näcken-klassen. De övriga två ubåtarna hette Näcken och Najad. För- och akterdelarna tillverkades på Karlskronavarvet, medan Kockums varv i Malmö stod för mittpartiet och för att sätta ihop delarna.

Som färdig ubåt var Neptun nästan 50 meter lång och vägde omkring 1 000 ton. Hennes motto var "Rex Maris", latin för "Havets konung" – och ubåten hade verkligen kunglig kapacitet med världsledande teknik ombord. Neptuns sonarsystem var helt nytt och det hade betydligt större kapacitet än de system som använts av svenska flottan tidigare. Hon hade åtta torpedtuber och en helt datoriserad strids- och eldledning.

Kalla kriget och U 137

1980-talet var ubåtsjakternas årtionde i Sverige och hösten 1981 kastades Neptun rakt in i det kalla kriget. Den sovjetiska ubåten U 137 gick den 27 oktober 1981 på grund vid Torumskär i Gåsefjärden. Hela världens ögon riktades snart mot Karlskronas skärgård och under en och en halv vecka följde ett politiskt nervspel på högsta nivå mellan Sverige och Sovjetunionen.

Händelsen har kallats "Whiskey on the rocks", eftersom U 137 var en ubåt av den så kallade Whiskey-klassen, och den var nyhetsstoff av den absolut hetaste sorten. 1980-talet var också en tid av riskfyllt militärt spel mellan Sverige och den mäktiga grannen i öst. Här spelade Neptun en aktiv roll -efteråt menade hennes dåvarande fartygschef att man hindrade ett sovjetiskt bogserfartyg från att ta sig in på svenskt vatten och dra loss U 137.

Publikmagnet efter pensionen

Under 1980- och 1990-talen användes Neptun till spaning och ubåtsjakt. 1998 var det dags för henne att pensionera sig från flottan. I flera år låg Neptun sedan i örlogshamnen i Karlskrona, men 2007 skänktes hon till Marinmuseum.

Neptun genomgick en renovering och när Marinmuseums ubåtshall öppnade i juni 2014 blev hon en given publikmagnet. Med den bevarade utrustningen och inredningen ger hon besökaren en unik inblick i livet ombord en ubåt under kalla kriget.