Är du intresserad av den svenska marinens historia? I så fall är du välkommen att bli medlem i någon av Marinmuseums vänföreningar. 

För att kunna hålla historien levande behöver Marinmuseum många vänner som stöttar både ekonomiskt, ideellt och med uppmuntran. Tack vare våra vänföreningar har Marinmuseum bland annat levande museifartyg, kunniga guider och pengar till spännande projekt som alla kan ta del av.

Vem som helst kan bli medlem i någon av Marinmuseums vänföreningar, så bli medlem du också och stöd oss i vårt arbete med att hålla historien och det marina kulturarvet levande!