Marinmuseums arkiv har över 20 000 ritningar, kartor och sjökort, samt mer än 250 hyllmeter med olika handlingar. Arkivet är öppet för alla.

I Marinmuseums arkiv finns mängder med intressant historia nedpräntad på kartor, ritningar och andra dokument. Information som kan berätta för oss om den svenska marinhistorien.

Huvuddelen av museets arkivmaterial kommer från örlogsvarvet eller från organisationer med anknytning dit. Hit hör bland annat protokoll och räkenskaper från Karlskrona Kvinnoförbund för Sveriges Sjöförsvar (1895-1977), skrivelser, protokoll och årsberättelser från Sjöunderofficerssällskapet (1883-1957) och Kronprinsessan Victorias örlogshem (1903-1973).

Så söker du arkivhandlingar

Du kan själv söka efter ritningar som finns i vårt arkiv på nätet. Där kan du också titta i samlingar från ett stort antal andra museer, bland annat Sjöhistoriska museet.

Stor del av våra fotografier och ritningar går att ladda ner direkt via digitaltmuseum.se. 

Prislista för bild- & ritningsbeställningar

Vill du beställa en bild eller ritning ur vår samling? Det går att kostnadsfritt beställa upp till fem högupplösta bildfiler per månad av fotografier i Marinmuseums fotoarkiv. Utöver detta gäller följande prislista: 

  • Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek) 200 kr + moms= 250 SEK
  • Utskriven papperskopia i svart-vitt, originalstorlek: 240 kr + moms= 300 SEK
  • Utskriven papperskopia i färg, originalstorlek: 280 kr+ moms= 350 SEK
  • Utskriven kopia på fotopapper i färg, originalstorlek: 440 kr + moms = 550 SEK
  • Påsiktskopia, A3: 20 kr+ moms= 25 SEK

Porto tillkommer på alla brevförsända försändelser enligt gängse taxa och alla brev skickas med a-post.

För fotografier som säljs där upphovsrätten i olika former kvarstår är det fortfarande upp till användaren att noga höra med upphovsrättsinnehavaren före publicering. Museets personal meddelar kunden kontaktuppgifter om sådana föreligger.

Beställ här

Beställning av högupplösta bildfiler kan göras via DigitaltMuseum eller registrator via e-post nedanför:

E-post: registrator@smtm.se

Insamling och utlån

Gåvor till bildarkivet är en viktig del av insamlingsarbetet till bildsamlingen. Att kunna utöka samlingen med såväl nya som gamla bilder är viktigt för att samlingen ska hållas levande.

För mer information om insamling, utlån och kontatkuppgifter, se myndighetens webbplats.