Marinmuseums arkiv har över 20 000 ritningar, kartor och sjökort, samt mer än 250 hyllmeter med olika handlingar. Arkivet är öppet för alla, efter tidsbokning.

I Marinmuseums arkiv finns mängder med intressant historia nedpräntad på kartor, ritningar och andra dokument. Information som kan berätta för oss om den svenska marinens historia. Arkivet bildas av tre samlingsområden.

Ämbetsarkivet och samlingen av enskilda arkiv innehåller cirka 250 hyllmeter handlingar. Huvuddelen kommer från örlogsvarvet eller från organisationer och privatpersoner med anknytning dit. Hit hör bland annat protokoll och räkenskaper från Karlskrona Kvinnoförbund för Sveriges Sjöförsvar (1895–1977), skrivelser, protokoll och årsberättelser från Sjöunderofficerssällskapet (1883–1957) och Kronprinsessan Victorias örlogshem (1903–1973).

Från svenska flottans och Karlskronavarvets arkiv finns bara fragmentariska delar som inte tillåter släktforskning om personer i de båda organisationerna. Dessa arkiv finns på Krigsarkivet i Stockholm.

I ritningsarkivet med över 20 000 ritningar finns ett urval av Karlskronavarvets fartygs- och arkitekturritningar samt konstruktionsritningar för vapen och ammunition från 1700-talet till 1980-talet, samt kartor och sjökort.

Fotoarkivet består av cirka 250 000 motiv, varav mer än hälften tillhör Lennart Bergkvists arkiv från Örlogsvarvet. Även Marinmuseums verksamhet är väl dokumenterat.

Tillgänglighet och priser

Fotografier digitaliseras löpande av externa leverantörer och läggs ut på DigitaltMuseum. Högupplösta fotografier och lågupplösta ritningsfiler kan du ladda ned gratis utan att göra en beställning. 

För tillfället har vi ingen möjlighet att skanna ritningar på beställning. Från fotomotiv som inte är skannade kan du beställa upp till fem högupplösta bildfiler per månad.

Därefter gäller följande prislista: 

  • Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek) 200 kr + 6% moms

Högupplösta filer från ritningar, beställs via registrator:

  • Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek) 200 kr + 6% moms

Arkivhandlingar digitaliseras inte, de måste läsas på plats. Du kan söka i vårt arkiv i Nationell Arkivdatabas (NAD) på Riksarkivets webbplats via länken nedan.

För arkivmaterial där upphovsrätten i olika former kvarstår är det fortfarande upp till beställaren att få godkännande för användning från upphovsrättsinnehavaren. Marinmuseum förmedlar i dessa fall kontaktuppgifter om de finns dokumenterade.