Kronprins Gustaf Adolf, Dygden och Dristigheten är alla exempel på storslagna linjeskepp ur den svenska marinens historia. Men hur var det egentligen att leva ombord?

Vad åt man för att orka det hårda livet? Hur hanterade man sjukdomar och olyckor? Fanns det barn och kvinnor ombord? Och bland det viktigaste för människor i vår tid: fanns det någon toalett? Detta och mycket mer får du veta i denna guidade visning.

Denna visning vänder sig till alla som vill veta mer om hur det var att vara människa ombord på ett stort linjeskepp under det sena 1700-talet.