En gång i tiden satt galjonsfigurerna på Sveriges främsta krigsskepp. Idag kan du titta på segelfartygens imponerande träskulpturer i Marinmuseums världsunika galjonshall.

Ur samlingarna: Mall

Ur samlingarna: Mall

Mall, profil, till galjonsbild av furuträ. Har använts vid Karlskrona Örlogsvarvs Bildhuggarverkstad. 1700-1790.

Galjonshallen

Galjonshallen

I Galjonshallen på Marinmuseum finns imponerande galjonsbilder som en gång suttit på Sveriges främsta krigsskepp.

De flera meter höga träskulpturerna satt en gång i tiden i fören på svenska krigsfartyg. Unikt för figurerna i Galjonshallen är att nästan alla varit inblandade i stora sjöslag, de flesta under åren 1788-1790 när Sverige låg i krig med Ryssland.

Galjonshallen innehåller troligtvis världens finaste samling galjonsfigurer. Unikt för figurerna i Galjonshallen är att de flesta har varit inblandade i stora sjöslag, de flesta under åren 1788-1790 när Sverige låg i krig med Ryssland.

Huvuddelen av figurerna är skapade i furu av bildhuggaren Johan Törnström (1744-1828). De har suttit på fartyg med namn som Försiktigheten, Dristigheten och Minerva. I Galjonshallen kan du studera de noggrant snidade trädetaljerna och lära dig om deras historia.