Skjut danska fartyg i sank, ro en slup och lär dig sjökrigets kommandon. I uställningen om den seglande stormakten Sverige får du veta mer om den viktiga kampen om Östersjön.

Utställningen skildrar de stora sjöslag och krigsplaner som beskrivs i våra historieböcker. Upplev sjökrigets verklighet och få en inblick i hur sjömännen levde mellan 1500- och 1800-talet när de stora svenska segelfartygen patrullerade Östersjön.