På kanondäck råder full aktivitet under utbrytningen ur Finska viken 1790. Här får du bekanta dig med besättningen ombord på skeppet Dristigheten.

Ur samlingarna: 6-pundig kanon

Ur samlingarna: 6-pundig kanon

Visste du att en 12-årig fiskare 1887 fiskade upp en kanon vid Flaggskär i Blekinge skärgård? Den 6-pundiga kanonen är av metall och gjuten år 1628. Vapenskölden på kanonen tillhör grevskapet Mansfeld, ett tidigare tyskt grevskap som sedan 1200-talet tillhörde släkten Mansfeld. Kanonen inlöstes av Karlskrona örlogsvarv för ett belopp av 500 kr år 1888.

Kanondäcket är en modell i naturlig storlek. Lär dig om besättningens sysslor ombord, hur de var klädda och hur samarbetet runt kanonerna gick till. 

Mer om utställningen:

9. Viborgska viken

Lyssna

10. Kanondäcket

Lyssna