Med bara några dagars mellanrum under andra världskrigets inledning anlände tre skadade polska ubåtar till det neutrala Sverige. Ubåtarna och deras besättningar på drygt 170 män blev kvar i internering i Sverige i mer än fem år, tills kriget var slut. En del av dem återvände till Polen, medan andra valde att stanna kvar i Sverige. 

I utställningen får du ta del av besättningsmedlemmars minnen i form av fotografier, brev och berättelser. Materialet kommer ursprungligen från ubåtsmännens privata fotoalbum, och ljudinspelningarna är gjorda av deras barn.

Utställningen har utformats i samarbete mellan Marinmuseum och marinmuseet i polska Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej.