Flera hundra år gamla skeppsmodeller, smarta konstruktioner och vackra utsmyckningar ryms i Marinmuseums modellkammarutställning. Här berättas om teknikens historia och hur olika maskiner och modeller användes vid upprustningen av flottan under 1700-talet.

Ur samlingarna: plansch

Ur samlingarna: plansch

Visste du att skeppsbyggare Fredrik Henrik af Chapman var varvsamiral på örlogsvarvet i Karlskrona 1782-1793? I museets samling finns en plansch som listar alla varvsamiraler och varvschefer som varit verksamma vid Örlogsvarvet från 1773 till 1948.

Modellkammaren är Marinmuseums hjärta. Den grundades redan 1752 av dåvarande kungen Adolf Fredrik. Kungen ville att alla modeller som byggdes på varvet i Karlskrona skulle sparas för framtiden.Modellerna var dåtidens sätt att prova egenskaper och tekniska lösningar hos olika konstruktioner innan man började bygga i stor skala. 

Idag kan du se dessa unika och fascinerande originalmodeller i Marinmuseums modellkammare. De ger en spännande inblick i dåtidens ingenjörskonst och hur man tänkte på 1700-talet.