Fler än åtta miljoner svenskar har mönstrat till lumpen. I utställningen Sist i ledet berättas historien om den allmänna värnplikten.

Ur samlingarna: rekryteringsaffisch

Ur samlingarna: rekryteringsaffisch

Visste du att Kustartilleriet bildades 1901? Kustartilleriet baserades också på allmän värnplikt och under 1960- eller 1970-talet kom denna rekryteringsaffisch. Affischen visar bland artilleriets olika uppgifter. Idag finns inte Kustartilleriet kvar. Affischen tillhör museets samling.

Efter 109 år av allmän värnplikt lades den vilande i Sverige 2010, för att sedan återupptas igen 2017. Marinmuseum dokumenterade den sista gruppen värnpliktiga genom intervjuer, fotografier och regelbundna studiebesök. Vi samlade också in utrustning och dagböcker. 

I utställningen presenteras historiska skeenden men också debatten om värnplikten som svallade upp efter 68-rörelsen, beredskapstiden och Försvarsmaktens internationella insatser.

Sist i ledet är en aktiv utställning där du genom frågor tar ställning till vad du tycker om värnplikten. Här finns också föremål för den som vill minnas tillbaka liksom fotografier och filmer som visar de värnpliktigas vardag genom åren.