Vraktunneln är en undervattenstunnel som går från museets första plan ner till botten av Östersjön. Från tunnelns fönster kan du se ett riktigt skeppsvrak! 

Ur samlingarna: ölflaska

Ur samlingarna: ölflaska

Visste du att fyra tyska lastfartyg som bar på järnmalm sänktes 1915 i södra Kalmarsund av en engelsk ubåt? Ombord på ett av lastfartygen, Nicomedia, hittades i slutet av 1990-talet ett antal flaskor öl som bärgades. Ölflaskornas innehåll analyserades och användes till att brygga nytt öl. Ölflaskan finns i museets samlingar.

Med största sannolikhet är vraket som vilar under museet örlogsskeppet Prins Carl från 1684. På 1700-talet seglade hon med en besättning på ca 600 man, med 68 kanoner ombord. Krigsskeppet Prins Carl var över 50 meter långt.